Note: Đây là bài chia sẻ trong quá trình Tùng xây dựng đội nhóm, và phát triển sản phẩm, vừa là những bài học vừa là những kinh nghiệm. Trong quá trình làm và học hỏi tôi luôn chưa cảm thấy hài lòng vì vậy tôi luôn tìm những phương pháp và những công cụ mới nhất để cải tiến hiệu xuất và phát triển đội nhóm và sản phẩm. Hãy chia sẻ những điều bạn cho là thú vị nhé.


Một trong những điều quan trọng nhất của một sản phẩm không phải là “ý tưởng” mà đó chính là “hành động thực thi xuất sắc” cùng với đội nhóm của bạn.

Để làm được điều đó các bạn cần nên làm các bước sau

  • Thiết lập mục tiêu (Objects)
  • Đo lường bằng các “kết quả then chốt” (Key Results)
  • Phân công vai trò hợp lý
Đăng ký tham gia toàn bộ qui trình xây dựng sản phẩm

Trên là phương án quản lý OKRs đang được áp dụng tại google để xây dựng các sản phẩm sáng tạo, với tốc độ nhanh chóng và chuyển giao đến người dùng cuối một cách hiệu quả.

Xác định mục tiêu rõ ràng và nhất quán. Chúng tôi đã tăng trưởng hơn 50,000 users trong năm 2018 với tỷ lệ quay trở lại hơn 50%

Thiết lập mục tiêu

“Mục tiêu” chính là kim chỉ nam của đội nhóm và cả công ty. Trong thế giới ngày nay, sáng tạo là một trong những ưu tiên, tuy nhiên việc quá tham lam và chọn quá nhiều yếu tố khiến sản phẩm của bạn không được phát triển theo đúng giai đoạn và chứng minh khả năng của tiềm năng thị trường.

Hãy xác định quan trọng trong sản phẩm của bạn, bằng cách trả lời câu hỏi:

Điều gì là quan trọng để hoàn thành trong 3 tháng, 6 tháng tới hoặc 1 năm hoặc dài hơn

Mục tiêu phải thể hiện rõ tầm nhìn, đủ lớn và đủ rõ ràng để các thành viên trong team cùng nhau thực hiện.

Một sản phẩm trong mỗi giai đoạn chỉ nên có 3–5 mục tiêu quan trọng. Tại tungtung.vn cho phiên bản “Community” chúng tôi xác định các mục tiêu sản phẩm sau

Thiết lập kết quả then chốt (Key Results)

“Key Results” chính là những kết quả then chốt trên đường đi đến mục tiêu. Kết quả then chốt phải chỉ rõ ra

  • Cái gì cần hoàn thành
  • Thời gian nào sẽ đạt được,

Phân công vai trò hợp lý

Làm rõ vai trò của các thành viên trong nhóm là một trong những điều quan trọng, tránh việc rối rắm và không hiểu vai trò của các thành viên. Việc phân công hợp lý giúp cho thông tin được xuyên xuốt, và mọi người tự chủ động với nhau để đạt được mục tiêu.

Tại tungtung.vn với startup nhỏ, với đội ngũ của chúng tôi chia vai trò với 3 cấp độ sau

  • CEO: Điều hành công ty, đối ngoại, các chiến lược mới cho sản phẩm cho các thị trường mới, mở rộng các mối quan hệ.
  • CTO: Phụ trách về mặt công nghệ, đào tạo và phát triển nhân viên.
  • COO: Phát triển nhân sự trong công ty, phụ trách phát triển về mặt marketing và thương hiệu, hỗ trợ CEO định hướng và thiết lập tầm nhìn.

Tùng vẫn luôn tìm những phương pháp và công cụ để cải tiến “năng suất” và tạo “năng lượng” để hoàn thành “mục tiêu” nhanh nhất — hãy chia sẻ bạn đã áp dụng điều gì để team đi nhanh hơn.

About tungtung

Tungtung is a young edtech start-up in Vietnam. We not only provide solution on importing, storing, managing, processing & analyzing tests for ENTERPRISE, but also building a COMMUNITY connecting the ones who enjoy making and/or doing any kind of test on any topic.

Our ambition is to become an excellent company with global service. The very first footprints will be at South-East Asian (Thailand — Singapore — Vietnam) in 2019–2021.

🚀 Go to the moon with our

Đăng ký tham gia toàn bộ qui trình xây dựng sản phẩm